Διοίκηση

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος Σωτήρης Παπαϊωάννου
Αναπληρωτής Πρόεδρος – Α’ Αντιπρόεδρος Σπύρος Λάμπρου
Β’ Αντιπρόεδρος Σταύρος Μπαλοδήμας
Γ’ Αντιπρόεδρος Ηλίας Καστρίσιος
Γεν. Γραμματέας Γιώργος Κατσίνης
Ταμίας Γιώργος Κοπανάς
Γενικός Αρχηγός Αντώνης Χατζηκωνσταντίνου
Ειδικός γραμματέας Γιώργος Χατζηδάκης
Υπεύθυνος Ακαδημίας Νίκος Καλαποθαράκος
Υπεύθυνος Επικοινωνίας Κώστας Μαχαλιώτης
Έφορος ποδ/κού τμήματος Φώτης Δημητρακόπουλος
Μέλος Πέτρος Καραβίτης
Μέλος Άρης Χρονόπουλος
Μέλος Χρήστος Χριστούλης
Μέλος Απόστολος Κατσόρχης

Subscribe Our Monthly Newsletter