Μήνυμα Τεχνικού Διευθυντή

Μήνυμα Τεχνικού Διευθυντή

img_0254

Η Ακαδημία Ποδοσφαίρου του Α.Ο. Χαϊδαρίου λειτουργεί σε σύγχρονα ποδοσφαιρικά πρότυπα, εφαρμόζοντας ένα ενιαίο προπονητικό πρόγραμμα που στηρίζεται στον συνδυασμό της θεωρητικής εκπαίδευσης με την πρακτική εξάσκηση και  στην  φιλοσοφία, τις αρχές και τους κανόνες που διέπουν το σύγχρονο ποδόσφαιρο.

Η συστηματική πρότυπη εκπαίδευση του ποδοσφαίρου, θα έχει σαν βασικό στόχο την δημιουργία σκεπτόμενων αγωνιστικά παικτών που να ανταποκρίνονται στις τεχνικοτακτικές, φυσικές, νοητικές και ψυχικές απαιτήσεις του ποδοσφαίρου.

Η συγκεκριμένη νέα φιλοσοφία είναι προσανατολισμένη  στην σύγχρονη εκμάθηση του αντικειμένου, με σκοπό την δημιουργία παικτών υψηλού επιπέδου που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σύγχρονου ποδοσφαίρου, σε συνδυασμό με την Ψυχαγωγία, την Συνέπεια, το  Ήθος, τις Αρχές, τις Αξίες και την Μαθητική Πρόοδο που για μας ήταν, είναι και θα είναι η πρώτη προτεραιότητα.

Ο βασικός μας στόχος είναι να δημιουργήσουμε όχι μόνο ποδοσφαιρικές αξίες αλλά και σωστούς χαρακτήρες και προσωπικότητες που έχει ανάγκη όχι μόνο το ποδόσφαιρο αλλά και η κοινωνία του αύριο.

Για την υλοποίηση αυτού του στόχου οπωσδήποτε απαιτείται η ουσιαστική και σωστή συνεργασία και συμμετοχή των γονέων, οι οποίοι θα πρέπει να στηρίζουν τις προσπάθειες των αθλητών μας και να ακολουθούν χωρίς παρέκκλιση τις βασικές αρχές και τους κανόνες της νέας φιλοσοφίας μας.

 

Με Εκτίμηση,

Αναστάσιος Κ. Δημητρίου
Τεχνικός Διευθυντής

Subscribe Our Monthly Newsletter