Διοίκηση

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος Σωτήρης Παπαϊωάννου
Α’ Αντιπρόεδρος Γεώργιος Βουρλούμης
Β’ Αντιπρόεδρος Άρης Χρονόπουλος
Υπεύθυνος Ακαδημιών Νικόλαος Καραβίτης
Γραφείο Τύπου Κωνσταντίνος Μαχαλιώτης
Ταμίας Εμμανουήλ Τούρλος
Έφορος Α’ Γεώργιος Χατζηδάκης
Έφορος Β΄- Υπεύθυνος ΕΠΣΑ Φώτης Δημητρακόπουλος
Γενικός Γραμματέας Νικόλαος Καλαποθαράκος
Ειδικός Γραμματέας Χρύσανθος Μπότας
Μέλος Ηλίας Καστρίσιος
Μέλος Χρήστος Χριστούλης
Μέλος Παναγιώτης Σπίνουλας
Μέλος Δημήτριος Ντζουγάνης
Μέλος Γεώργιος Κατσίνης
Αναπληρωματικό Μέλος Α΄ Αλέξανδρος Θεοφιλόπουλος
Αναπληρωματικό Μέλος Δημήτριος Σίνης
Επίτιμος Πρόεδρος Πέτρος Καραβίτης

Subscribe Our Monthly Newsletter