3 πρώτες (ανακοινώσιμες) μεταγραφές. Γρηγόρης Ρούπι, Στέλιος Σκυριώτης και Μιχάλης Λελούδας. Και έπεται συνέχεια. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά.

Subscribe Our Monthly Newsletter