Η επιτυχημένη συνεργασία μεταξύ του Συλλόγου μας και του PhysioArk Βερώνης Νικόλαος θα συνεχιστεί και την νέα αγωνιστική περίοδο. Στο σύγχρονο και εξειδικευμένο κέντρο φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης Physioark, θα φροντίζει την ταχύτερη αποκατάσταση τόσο των αθλητών της Ακαδημίας όσο και της Αντρικής ομάδας.

Subscribe Our Monthly Newsletter