Η πορεία των τμημάτων υποδομής της ομάδας μας, δεν σχετίζεται μόνο με το τελικό αποτέλεσμα ενός αγώνα. Έχει να κάνει με μια συνεχή διαδικασία για να εξασφαλίσουμε το μέλλον της ομάδας μας και μια σωστότερη κοινωνία!

Subscribe Our Monthly Newsletter