Καλούμε τα εγγεγραμένα μέλη του συλλόγου μας να προβούν στις οφειλόμενες ετήσιες συνδρομές τους για την εύρυθμη λειτουργία της ομάδας

Ο πρόεδρος,
Σωτήρης Παπαϊωάννου

Subscribe Our Monthly Newsletter