Πολύ πλούσιο είναι το πρόγραμμα των τμημάτων υποδομής μας και αυτό το Σαββατοκύριακο, με πλήρη δράση για όλα τα τμήματα! Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Subscribe Our Monthly Newsletter