Γεμάτο το πρόγραμμα για τα τμήματα των ακαδημιών μας και καλό είναι να ενισχύσουμε την προσπάθεια που κάνουν τα παιδιά μας. Είπαμε, ότι φέτος στο Χαϊδάρι αλλάζουν όλα και το κάνουμε μαζί.

Subscribe Our Monthly Newsletter