Μπορεί οι επίσημες υποχρεώσεις να έχουν τελειώσει για τα περισσότερα τμήματα, αλλά η δουλειά συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς. Μας βοηθάει και ο καιρός, αλλά ακόμα δεν είναι για μπάνιο στην θάλασσα, οπότε καφές και μπάλα με τα παιδιά μας!

Subscribe Our Monthly Newsletter