Μπορεί η θερμοκρασία να ανεβαίνει επικίνδυνα, αλλά εμείς δεν σταματάμε. Συνεχίζουμε και αγωνιζόμαστε ολοκληρώνοντας μια δουλειά που ξεκίνησε πριν από 9 μήνες και θα συνεχιστεί για τα επόμενα χρόνια. Χαϊδάρι είσαι… και συνεχίζουμε ακόμα πιο όμορφα!

Subscribe Our Monthly Newsletter