Πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία τα σεμινάρια που διοργάνωσε ο Τεχνικός Διευθυντής Τάσος με την παρουσία αθλητικής ψυχολόγου για τους γονείς & κηδεμόνες της ακαδημίας μας. Ο κύκλος σεμιναρίων που ξεκίνησε ξεχωριστά για κάθε ηλικιακή ομάδα έχει σκοπό την εκπαίδευση των γονέων και κηδεμόνων με σκοπό την βέλτιστη συνεργασία και την σωστή καθοδήγηση των αθλητών.

Subscribe Our Monthly Newsletter