Πριν από λίγες μέρες ξεκίνησαν οι εργασίες και στο γήπεδο στο ΚΕΒΟΠ με τον εργολάβο του έργου, να ισχυρίζεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί σε ένα μήνα. Θα είμαστε κοντά και θα παρακολουθούμε την πορεία και αυτού του, πολύ σημαντικού, έργου που θα βοηθήσει την ομάδα μας.

Subscribe Our Monthly Newsletter